× متــــن آهنگـــ بـــــاران , صــــد بـــــــار ×


اصـــــلا تو حواست نیســــت ،من محو تماشاتـم

تو فکـــــر یکـــی دیگه ،من پــــــای قدمهــــــاتم

تو راه میـــری آهسته ،من پشت ســرت هستـــم

فکــر تـــــورو میخونــــم ،محکم بتو چشم بستم

دنیـــــات پراحساسـه ،اما واسه من جا نیست

صد بار منو میبینـــی ، اما حسـی پیـــدا نیست

حتی تو رویاتـــــــــم ، انگار واسه من جا نیست

صد بار منو میبینــی ، اما حسّــی پیـــــدانیست ...